https://www.facebook.com/mineralexpo


În perioada 26 – 28 februarie 2016, Muzeul de Art? Cluj-Napoca (MACN), institu?ie public? de interes jude?ean, care func?ioneaz? sub autoritatea Consiliului Jude?ean Cluj, g?zduie?te „Salonul de minerale, bijuterii, geme ?i fosile”, organizat de binecunoscutul brand „Mineral Expo”. Culoarea alb? a variet??ilor de cuar? ?i ro?ul str?lucitor al rubinelor vor asigura amprenta distinctiv? a edi?iei din acest an, un prilej deosebit ?i pentru d?ruirea unui m?r?i?or special în prag de prim?var?. Expozi?ia cu vânzare este deschis? publicului spre vizitare în perioada men?ionat? mai sus, de vineri pân? duminic? inclusiv, în intervalul orar 10:00-18:00. Pentru mai multe detalii, v? rug?m s? accesa?i urm?torul link: www.mineralexpo.roMuzeul de Arta din Cluj Piata Unirii, 30, intre 26 si 28 februarie 2016 orele 10.00-18.00 Telefon: 0728/495.349

 

Adaugă comentariu